VERMELDINGEN LEGALES

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van de wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, bekend als het L.C.E.N., worden de gebruikers en bezoekers, hierna de “Gebruiker”, van de website techwear.be, hierna de “Site”, hierbij op de hoogte gebracht van deze wettelijke kennisgeving.
De toegang tot en het surfen op de Site door de Gebruiker impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze wettelijke kennisgeving.
Deze laatste zijn toegankelijk op de Site onder de rubriek “Wettelijke vermeldingen”.

ARTIKEL 1 – DE UITGEVER

De redactie en de leiding van de publicatie van de Site worden verzorgd door Ait Haj Kaddour, gevestigd te 15 rue Mauny France en met e-mailadres contact@techwear.be.
De persoon is ingeschreven in het Registre du Commerce et des Socits de Saintes in Frankrijk onder het nummer 880070628.

ARTIKEL 2 – DE GASTHEER

De gastheer van de Site is LWS, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 10 Rue de Penthivre 75008 Parijs, met het telefoonnummer: 0177623003.

ARTIKEL 3 – TOEGANG TOT DE SITE

De Site is te allen tijde toegankelijk, 7 dagen per week, 24 uur per dag, behalve in geval van overmacht, geplande of ongeplande onderbreking, en die kan voortvloeien uit een behoefte aan onderhoud.
In geval van wijziging, onderbreking of opschorting van de Site, kan de uitgever niet aansprakelijk worden gesteld.

ARTIKEL 4 – GEGEVENSVERZAMELING

De Site zorgt ervoor dat de persoonlijke gegevens van de Gebruiker worden verzameld en verwerkt met respect voor de persoonlijke levenssfeer, overeenkomstig de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden.
Overeenkomstig de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 heeft de gebruiker recht op toegang tot, rectificatie, verwijdering en verzet tegen zijn persoonsgegevens. De Gebruiker kan dit recht uitoefenen :
  • per e-mail naar het adres contact@techwear.be
Elk gebruik, reproductie, distributie, marketing, wijziging van de gehele of een deel van de Site, zonder toestemming van de uitgever, is verboden en kan leiden tot gerechtelijke stappen.